עמוד הבית אורח חייםמאמרים    

טיפולי דיקור סיני במחלות מערכת העיכול
המאמר מעריך את יעילות טיפולי הדיקור במחלות מערכת העיכול – gastroinstetinal diseases. סקירה מקיפה של הספרות הרפואית נערכה בשנים האחרונות ותוארו טיפולים ב- IBS, בקרוהן ובקוליטיס – colitis ulcerosa- בכל הטיפולים, איכות החיים השתפרה משמעותית. יעילות הדיקור הייתה גבוהה משמעותית לעומת דיקור הפלסיבו.

 

  עריכה: קרול זאוי

  הקדמה

 השימוש ברפואה משלימה מתרבה בטיפול במחלות רבות, וביניהן- הפרעות מערכת העיכול. מבין טיפולים אלו, טיפול בדיקור מקבל הכרה גוברת.    ראשית, למחלות כמו IBS אין עדיין תרופה יעילה, בעוד שהרפואה המשלימה מציעה אפשרויות טיפוליות לסבלם של החולים. שנית, חולים חוששים   מתופעות לוואי בלתי רצויות של טיפולים קונוונציונאליים ולכן- מחפשים אפשרויות טיפוליות לא מזיקות כמו דיקור. יתרה מזאת, חולים רבים מחפשים   טיפולים נוספים מתוך תחושה שאיכות חייהם תשתפר בעזרת אסטרטגיות טיפוליות הוליסטיות. בשל כך, ובעקבות בקשות מצד חולים, נערכו   בשנים האחרונות מספר מחקרים קליניים וניסיוניים המעריכים את אפקט הדיקור בהפרעות מערכת העיכול. הניסויים מראים השפעה של הדיקור   על מערכת העיכול: צמצום הכאב בזמן קולונסקופיה או גסטרוסקופיה; השפעות בפעילות רפלקס המעיים והפרשת חומצה בקיבה. עם זאת, ישנו      מספר מצומצם של ניסויים המעריכים את יעילות הדיקור בהפרעות מערכת העיכול. מטרת סקירה שיטתית זו הינה להעריך את התוצאות הקליניות   של יעילות הדיקור בהפרעות מערכת העיכול. בייחוד נבדק שיפור איכות החיים, שהוא למעשה עיקר דאגתם של החולים המחפשים טיפול רפואה משלימה.

 חיפוש המחקרים

 חיפוש נעשה ב Medline עד מאי 2006. החיפוש נעשה על מחקרים קליניים. הביבליוגרפייה של המאמרים נבדקה.

 

 מיון המחקרים

 בשל המיעוט במחקריRCT  הבוחנים טיפולי דיקור בהפרעות מערכת העיכול, נכללו גם מחקרים שאינם עונים על הקריטריונים של RCT כדי לתת השקפה רחבה על השימוש בדיקור בהפרעות מערכת העיכול. נכללו כלל המאמרים המדווחים על ניסוי קליני בחולים עם הפרעות מערכת העיכול שטופלו בדיקור. פרסומים שלא כללו דיווח מלא על הניסוי הקליני ומאמרים שלא היו אנגליים צרפתיים או גרמניים לא נכללו.

 סוגי דיקור

 בניסויים הקליניים נעשה שימוש בדיקור אמיתי לפי פרוטוקול אחיד לכל המטופלים ולפי פרוטוקול מותאם אישית לכל מטופל ומטופל; נעשה שימוש בפלסבו או בדיקור מזויף (דיקור נקודות אקראיות).

 

 תוצאות וסיכום

 כל ניסוי נבדק ע"י שני חוקרים. לכל מחקר, נבדקו המשתנים הבאים: עיצוב המחקר, פרוטוקול טיפול הדיקור של קבוצת המחקר וקבוצת הביקורת. נבדקו כל פרוטוקולי הדיקור וסוגי הפלסבו בכל מחקר.

 הסקירה השיטתית גילתה רק מספר קטן של ניסויים קליניים, ומתוכם רק ארבעה בעלי תקפות RCT , המראים את יעילות הדיקור בטיפול בהפרעות מערכת העיכול. המחקרים בעלי איכות מתודולוגית גבוהה כללו IBS  ו IBD. בשני המקרים איכות החיים השתפרה בצורה משמעותית לאחר טיפול בדיקור, למרות שלא היה הבדל בין דיקור אמתי ודיקור פלסבו/דיקור מזויף! בסך הכול,בכל הניסויים בהם איכות החיים או סימפטומים סובייקטיבים נבדקו, אלו השתפרו בעזרת הדיקור או פלסבו/דיקור מזויף ללא הבדל משמעותי בין הקבוצות. לעומת זאת, דיקור אמתי היה יעיל בהרבה בהתייחס לפעילות מחלות קרוהן וקוליטיס. אי אפשר היה להסיק מסקנות בטוחות ממחקרים על הפרעות עיכול אחרות בגלל ליקויים מתודולוגיים של המחקרים.

 התגובה הגבוהה לפלסבו/דיקור מזויף בחולים הסובלים מ IBSהיא תופעה נפוצה שאולי נובעת מהשתכנעות וקוים אישיים בחולים האלו.

 השפעת הדיקור מוסברת בשני המחקרים של Forbes et al ו Shneider et al . Forbes et al  ניתן לראות כי דיקור אמיתי אישי שווה ערך לדיקור מזויף– מחטים בנקודות אקראיות על הגוף.
 ב IBS , פרוטוקול דיקור אחיד, פרוטוקול דיקור אישי, דיקור פלסבו אחיד ודיקור פלסבו אישי משפר שיפור באיכות החיים. ולכן יכול להתפרש כאפקט פסיכולוגי. מחקרים נוספים נדרשים כדי לקבוע את האפקט הייחודי של טיפולי דיקור ב IBS.

 ב IBD , המחקר של Joos et al מראה שיפור משמעותי קלינית וסטטיסטית ומצביע על אפקטים ייחודיים של הדיקור. השפעה על פעילות המחלה ומשך המחלה.

  בהתבסס על מאמר: 
  Antonius Schneider, Konrad Streitberger, Stefanie Joos. Acupuncture treatment in gastrointestinal diseases: A systematic. review World J Gastroenterol  2007 July 7; 13(25): 3417-3424


Kessler RC, Davis RB, Foster DF, Van Rompay MI, Walters EE, Wilkey SA, Kaptchuk TJ, Eisenberg DM. Long-term trends in the use of complementary and alternative medical therapies in the United States. Ann Intern Med 2001; 135: 262-268 

  Tillisch K. Complementary and alternative medicine for functional gastrointestinal disorders. Gut 206; 55: 593-596
] 
Ouyang H, Chen JD. Review article: therapeutic roles of acupuncture in functional gastrointestinal disorders. Aliment Pharmacol Ther 2004; 20: 831-841  
  Spanier JA, Howden CW, Jones MP. A systematic review of alternative therapies in the irritable bowel syndrome. Arch Intern Med 2003; 163: 265-274  

 Melchart D, Weidenhammer W, Streng A, Reitmayr S, Hoppe A, Erns t E, Linde K. Prospective investigation of adverse effects of acupuncture in 97 733 patients. Arch Intern Med 2004; 164: 104-105

White A, Hayhoe S, Hart A, Ernst E. Adverse events following acupuncture: prospective survey of 32 000 consultations with  doctors and physiotherapists. BMJ 2001; 323: 485-486

L i  Y,  T o u g a s  G ,  C h i v e r t o n  S G ,  H u n t  R H .  T h e  e f f e c t  o f acupuncture on gastrointestinal function and disorders. Am J  Gastroenterol1992; 87: 1372-1381

L i  C K,  N a u c k  M ,  L o s e r  C ,  F o l s c h  U R ,  C r e u t z f e l d t  W  . Acupuncture to alleviate pain during colonoscopy. Dtsch Med  Wochenschr 1991; 116: 367-370

Cahn AM, Carayon P, Hill C, Flamant R. Acupuncture in   gastroscopy. Lancet 1978; 1: 182-183

Li P, Rowshan K, Crisostomo M, Tjen-A-Looi SC, Longhurst  JC. Ef f e c t of  e l e c t roacupunc tur e on pr e s sor  r e f l ex dur ing  gastric distension. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 2002; 283: R1335-R1345

Jin HO, Zhou L, Lee KY, Chang TM, Chey WY. Inhibition  of acid secretion by electrical acupuncture is ediated via   be ta- endorphin and  somatos tat in.  Am  J Physiol 1996;  271 : G524-G53
Enck P, Klosterhalfen S, Kruis W. Factors affecting therapeutic  placebo respoonse rates in patients with irritable bowel syndrome. Nat Clini Pract Gastroenterol Hepatol 2005; 2: 345-355
]Simren M, Ringstrom G, Bjornsson ES, Abrahamsson H.  Treatment with hypnotherapy reduces the sensory and motor   component of the gastrocolonic response in irritable bowel   syndrome. Psychosom Med 2004; 66: 233-238

Vase L, Robinson ME, Verne GN, Price DD. The contributions  of suggestion, desire, and expectation to placebo effects in   irritable bowel syndrome patients. An empirical investigation  . Pain 2003; 105: 17-25

Forbes A, Jackson S, Walter C, Quraishi S, Jacyna M, Pitcher M  . Acupuncture for irritable bowel syndrome: a blinded placebocontrolled trial. World J Gastroenterol 2005; 11: 4040-4044

Schneider A, Enck P, Streitberger K, Weiland C, Bagheri S , Witte S, Friederich HC, Herzog W, Zipfel S. Acupuncture   treatment in irritable bowel syndrome. Gut 2006; 55: 649-654

Joos S, Brinkhaus B, Maluche C, Maupai  N , Kohnen R,  Kraehmer N, Hahn EG, Schuppan D. Acupuncture and   moxibustion in the treatment of active Crohn's  disease: a randomized controlled study. Digestion 2004; 69: 131-139

Joos S, Wildau N, Kohnen R, Szecsenyi J, Schuppan D, Willich   SN, Hahn EG, Brinkhaus B. Acupuncture and moxibustion   in the treatment of ulcerative colitis: a randomized controlled   study. Scand J Gastroenterol 2006; 41: 1056-1063


 


חזרהXNET creation נקודת מגע רח' אסא 3, המושבה הגרמנית ירושלים טלפון/פקס: 02-5664155 דוא"ל :nekudatmaga@bezeqint.net